je mladá firma s velkým potenciálem v oblasti technologie měření a regulace a strojní výroby. Zaměřuje se na výrobu komponentů pro měřící systémy pro kapalná média. Uplatňuje se zejména v petrochemickém či potravinářském průmyslu. Je dodavatelem pro řadu významných, Evropských výrobců.

  • Odlučovače vzduchu řady GS

  • Odlučovač je často nezbytnou součástí měřících systémů pro kapalná paliva pro zajištění správného a spolehlivého měření. Slouží k odloučení plynné fáze (bublin) z kapaliny před vstupem do samotného měřidla a tím zajištění přesnosti měření.

    Odlučovače GS jsou vyráběny v souladu se všemi relevantními normami. Díky certifikaci podle směrnice 2014/32/EU (MID) nachází uplatnění jak v certifikovaných instalacích pro závazkové vztahy, kde je odlučovač v řadě případů povinnou součástí, tak v jiných běžných aplikacích, kde zákazník vyžaduje spolehlivé a profesionální řešení.

Kontaktní údaje

  • Hanks Technology s.r.o.
  • Příkop 843/4
  • 602 00 Brno
  • Česká Republika
  • IČ: 05689198
  • DIČ: CZ05689198

Kontaktujte nás

info@hanks-technology.eu

+420 777 206 257